Аванс Трейд ООД

АВАНС е българска компания, създадена през 1998 г. в гр. Габрово, където са и главният ѝ склад и офис. Разполага още със складови бази в София, Пловдив, Варна и Враца. Търговската дейност на компанията е свързана с козметични, бебешки и аерозолни продукти. Фирмата разполага с богат асортимент собствено производство и е също дистрибутор на качествени български и чуждестранни марки. АВАНС е с модерна и иновативна концепция и предлага качествени продукти както на българския, така и на пазара на Балканите.


Този уеб сайт е създаден по проект BG16RFOP002-2.083-0723  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“