Изпратете ни съобщение!


Офиси и складове в страната


ГАБРОВО
Северна промишлена зона
ул. “Индустриална” #83
Тел.: +359 66 801 043
Факс: +359 66 801 039
GSM: +359 897 948 511
E-mail: office@avans-bg.com

ПЛОВДИВ
ул. “Брезовско шосе” #180
Тел. / Факс: +359 32 963 787
GSM: +359 894 362 673
E-mail: office_plovdiv@avans-bg.com

ВАРНА
М-ст “Франга Дере” #8
Тел. / Факс: +359 52 464 536
GSM: +359 897 948 503
E-mail: office_varna@avans-bg.com

ВРАЦА
бул. “Мито Оризов” #32
GSM: +359 896 755 884
E-mail: office_sofia@avans-bg.com

СОФИЯ
Кв. “Враждебна” – Ул. 55 #8
GSM: +359 897 915 159
E-mail: office_sofia@avans-bg.com

БУРГАС
ул. “Дебелт” 14
GSM: +359 897 948 503
E-mail: office_burgas@avans-bg.com

Търговски представители


Северна България
Димитър Василев
Регионален представител
GSM: +359 892 202 312
E-mail: d.vasilev@avans-bg.com

 

Централна Северна България
Радослав Димитров
GSM: +359 887 404 455
E-mail: r.dimitrov@avans-bg.com

 

Североизточна България
Ивелина Миланова
Регионален представител
GSM: +359 893 393 039
E-mail: i.milanova@avans-bg.com

София
Пламен Димов
GSM: +359 896 889 578
E-mail: p.dimov@avans-bg.com

Южна България
Петър Чобанов
Регионален представител
GSM: +359 892 202 313
E-mail: p.chobanov@avans-bg.com

Югозападна България
Йордан Атанасов
Регионален представител
GSM: +359 892 202 355
E-mail: y.atanasov@avans-bg.com

Югоизточна България
Стелиян Маринов
Регионален представител
GSM: +359 885 030 318
E-mail: s.marinov@avans-bg.com

Този уеб сайт е създаден по проект BG16RFOP002-2.083-0723  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“